submenu

Nieuwe deskundige jeugd - 15/03/2020

‘Praten met jongeren helpt’

Eva Helpers (24) uit Opwijk is de nieuwe ‘deskundige jeugd’ van de gemeente Wemmel. Ze studeerde sociaal werk en bestuurskunde en heeft ervaring in jeugdwerking, onder andere bij de jongerenwerking Kazou van de Christelijke Mutualiteit en de speelpleinwerking in Opwijk.

Daarnaast is ze medeoprichter en voorzitter van het project Start to talk dat als doel heeft het mentale welzijn van studenten te bevorderen door het organiseren van praatsessies. Helpers zal het Wemmelse jeugdbeleid mee vorm geven. ‘We willen jongeren een plaats geven. Daarom ben ik bij alle jeugdverenigingen gaan luisteren naar wat hun noden zijn. Tot die noden behoort een goede huisvesting. We bekijken hoe we de verenigingen qua infrastructuur verder kunnen helpen’, zegt Helpers.

‘Ook de niet-georganiseerde jeugd willen we bereiken. Door met hen te praten, komen we als gemeente te weten wat zij precies willen. De problematiek van hangjongeren gaan we niet alleen aanpakken met handhaving door de politie, maar ook door oplossingen te bieden vanuit de gemeente, bijvoorbeeld een vrijetijdsaanbod specifiek voor jongeren of het meer openstellen van jeugdhuis Barcode. Daar kunnen meer activiteiten georganiseerd worden zoals een debat, een quiz,  workshops, enzovoort. Wat er in de toekomst concreet georganiseerd zal worden, moet blijken uit een bevraging die we dit jaar zullen organiseren. Met die bevraging hopen we zo veel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken.’

Info: jongeren met vragen of ideeën kunnen terecht bij Eva Helpers via eva.helpers@wemmel.be.

 

Tekst: Joris Herpol
Foto: © Joris Herpol
Uit: zandloper maart 2020