submenu

Jeugdlokalen en feestzaal SKC - 01/10/2019

Nieuw beheer

‘Vzw Jeugdlokalen Wemmel.’ Dat is de naam van de nieuwe vzw die voortvloeit uit de vroegere parochiale vzw die het beheer van de jeugdlokalen van de scouts, Chiro, feestzaal SKC en gebouw Familia overneemt.

De scouts en de Chiro hebben in deze nieuwe vzw elk twee zitjes in de raad van bestuur, zodat ze zelf inspraak hebben in het gebruik van hun lokalen.  

De nieuwe vzw is het sluitstuk van een reeks hervormingen in de parochies’, zegt voorzitter Armand Hermans. ‘De parochies zijn opgegaan in federaties en daarna in dekenale zones. Daardoor dreigden ook het beheer van de scouts- en Chirolokalen, zaal SKC en Familia op te gaan in een veel groter geheel waar we vanuit de lokale gemeenschap zelf weinig aan te zeggen zouden hebben.’ In die hele operatie binnen de kerk werd op een gegeven moment zelfs geopperd om eigendommen van parochies te verkopen. Dat zou het voortbestaan van de jeugdverenigingen in gevaar hebben gebracht. De nieuwe vzw doet het integrale beheer van de Chirolokalen in de De Raedemaekerlaan, de scoutslokalen in de Zalighedenlaan, zaal SKC en Familia. De jeugdverenigingen worden vanaf nu mee betrokken in de werking en het beheer van hun eigen lokalen. Op deze wijze garanderen we de nodige samenwerking, continuïteit en inspraak van de rechtstreeks betrokkenen.’ 

De hoofdleider en de volwassen begeleider van de scouts en de Chiro hebben een zitje in de raad van bestuur van de nieuwe vzw. Ex-hoofdleider Brian Verspecht zetelt namens de scouts. ‘Het is goed dat er uitgegaan wordt van het lokale beheer van de lokalen’, zegt Verspecht. ‘Vroeger lag het beheer van de lokalen bij de leiding, maar eigenlijk past dit beter in deze nieuwe vorm. Nu zijn we zeker dat we onze vestiging in de Zalighedenlaan kunnen behouden en dat we er verder in kunnen investeren.’ Hoofdleider Daan Vermeerbergen van de Chiro zetelt eveneens in de vzw. Vermeerbergen: ‘Deze nieuwe vzw is belangrijk, zowel voor de scouts als voor de Chiro. Onze lokalen zijn oud en aan vernieuwing toe. Nu komt er meer eigen budget vrij en kunnen we een plan opstellen over welke noden er zijn. Dat we zelf inspraak hebben, is belangrijk. Zo kunnen we mee de toekomst van onze lokalen bepalen.’ 

Parochiaal diner in het nieuw  

Een gevolg van de oprichting van de nieuwe vzw is dat het parochiale diner eind september dit jaar niet plaatsvindt. Armand Hermans: ‘Er was te weinig tijd om alles nog te organiseren dit jaar. De kleine vaste kern van organisatoren wordt uitgebreid om met een nieuwe formule en een aangepaste naam de draad weer op te pikken in 2020. De opbrengst is immers broodnodig om de infrastructuur op peil te houden, te investeren en te zorgen voor een degelijk onderhoud. De opbrengst gaat volledig naar Wemmelse (jeugd)lokalen, maar nu onder integraal Wemmels beheer.’ 

Voor wat betreft de reservaties van SKC en Familia wijzigt er niks. Hermans: reservaties.parochies.wemmel@gmail.com blijft als e-mailadres operationeel, de maatschappelijke zetel van de vzw blijft ongewijzigd, alsook het rekeningnummer en het ondernemingsnummer. De geplande activiteiten in het najaar in zaal SKC lopen gewoon door; de contactpersonen blijven dezelfde.’ 

Tekst: Joris Herpol 
Foto: Joris Herpol 
Uit: zandloper oktober 2019