submenu

Op zoek naar enthousiaste kandidaten - 13/11/2018

Verkiezing bestuur NCRW en stuurgroep ‘de Zandloper’

Een hart voor de Zandloper en/of het verenigingsleven van Wemmel? Cultuur en vrije tijd zijn jouw ding? Kom dan op maandag 10 december naar GC de Zandloper voor de infoavond van stuurgroep 'de Zandloper' en de NCRW. Iedereen is welkom!

Parallel met de gemeenteraadsverkiezingen verkiest ook de Nederlandse Culturele Raad Wemmel (NCRW) een nieuw bestuur en wordt de programmeringscommissie van de Zandloper opnieuw samengesteld. Die laatste krijgt vanaf nu een nieuwe naam: stuurgroep ‘de Zandloper’. Iedereen met een hart voor het Wemmelse gemeenschaps- leven is welkom. Maar hoe werken beide raden nu precies? De zandloper vroeg het aan enkele ervaringsdeskundigen.

Waarvoor staat stuurgroep ‘de Zandloper’ / NCRW?

Frieda Hermans (voorzitter stuurgroep ‘de Zandloper’):
‘De stuurgroep wordt samengesteld uit 9 mensen met een hart voor de Zandloper. Zij verte- genwoordigen alle gebruikers van het centrum. In hun maandelijkse vergadering zijn zij een onmisbaar klankbord voor de centrumverantwoordelijke en zijn team. Zij toetsen samen met hen de activiteiten, de werking en de gekozen koers af aan de noden en de eigenheid van de plaatselijke gemeenschap. Als regelmatige bezoekers zijn zij bovendien de geknipte ideeënleveranciers en kunnen zij het aanbod verrijken.’

Pieter Ceuleers (voorzitter NCRW):
‘De NCRW overkoepelt en ondersteunt de meer dan 40 Nederlandstalige verenigingen in Wemmel. We brengen overleg en samenwerking tussen de verenigingen tot stand, en moedigen hen aan om de krachten te bundelen en samen – over de verenigingsgrenzen heen – activiteiten te organiseren. Daarvoor kunnen ze aanspraak maken op een subsidie vanuit de NCRW. Daarnaast organiseren we jaarlijks een seniorenfeest en 11 juliviering. Ook initiatieven die Wemmelaars samen- brengen, zoals de zeepkisten- en gocartrace (GP Wemmel), krijgen onze steun.’

Vanuit welke interesse zit jij in stuurgroep ‘de Zandloper’ / NCRW?

Kristel Vanderhaegen (bestuurslid stuurgroep ‘de Zandloper’):
‘Ik ben ik, en ik ben mama. Vanuit beide rollen ben ik op zoek naar mogelijkheden voor cultuur- en gemeenschapsbeleving en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren: om te sturen, te begeleiden … Daarnaast ben ik iemand wiens mening niet altijd strookt met de algemene opinie, waardoor mijn bijdrage een discussie kan verrijken. Ik bekijk alles graag van alle kanten, ook de minder voor de hand liggende.’

Liliane Reynaers (bestuurslid NCRW):
‘Als afgevaardigde van Natuurpunt vind ik het belangrijk om deel uit te maken van het bestuursorgaan NCRW. Deze structuur is nodig om de werking, ondersteuning (o.a. subsidies) en de coördinatie van de aangesloten verenigingen te optimaliseren. Daar- naast ben ik ook lid van de stuurgroep ‘de Zandloper’, zodat er een link is tussen de verenigingen en de Zandloper. Ik behartig er de belangen van de verenigingen en probeer een cultuur- aanbod voor de lokale gemeenschap te bevorderen.’

 

Als je terugkijkt op de afgelopen zes jaar, waar blik je dan tevreden op terug?

Guido Deschuymere (bestuurslid stuurgroep ‘de Zandloper’):
‘Wat mij zo tevreden stelt, is de samenhorigheid tussen mensen van verschillende leeftijden en interesses. Samen hebben we in die 6 jaar projecten op stapel gezet, o.a. de Zotte Zondagen, en hebben we de verenigingen kunnen ondersteunen bij de organisatie van hun activiteiten. We brachten suggesties naar voren om Cultuur Bar Bar uit te bouwen tot een ontmoetingsplaats voor jong en minder jong en discussieerden over uiteenlopende thema’s, waarover we steeds een consensus bereikten. Stemmen was nooit nodig. We kwamen altijd samen tot een oplossing.’

Veerle  Weeck  (bestuurslid  NCRW):
‘Ik vind het fijn dat de NCRW is geëvolu- eerd naar een raad die meer openstaat voor gemeenschapsvormende initiatieven. De ondersteuning van verenigingen blijft onze kerntaak, maar we ondersteunen nu ook activiteiten zoals het WK voetbal op groot scherm en het jaarmarktfestival, die georganiseerd worden door mensen die eenmalig de krachten bundelen voor een project of activiteit. Dat meer en meer verenigingen samen activiteiten organiseren, vind ik ook een goede zaak. Daarnaast proberen we onze verenigingen goed te informeren over thema’s die hen aanbelangen. Denk maar aan een infoavond over de vzw-wetgeving. Allemaal initiatieven die ik waardevol vond én vind.’

 

Wat betekent stuurgroep ‘de Zandloper’/ NCRW voor jou persoonlijk?

Bert Vannieuwenhuyse (bestuurslid stuurgroep ‘de Zandloper’):
‘Toen ik dit engagement opnam, kende ik de Zandloper oppervlakkig. Gaandeweg begon ik de plek meer te zien als het kloppend hart van een diverse gemeenschap. Het traject om de ontwikkeling van dat hart mee te mogen uittekenen, was een unieke, inspirerende ervaring. Verruimend voor hart en hoofd. Het gaf voldoening en energie. Op de koop toe leerde ik boeiende mensen kennen. Dat is zonder twijfel de mooist denkbare bonus.’

Koen Jacobs (afgevaardigde NCRW voor d’ann’s atelier S.T.E.P.S.):
‘Bij de NCRW denk ik spontaan aan de volgende rollen: ondersteunend, bouwend en identiteitsbepalend. Dankzij de steun van de NCRW kunnen wij als dansatelier het inschrijvingsgeld van onze dansleden laag houden. Daarnaast bouwt de raad netwerken tussen de verschillende verenigingen, wat al meermaals resulteerde in een fijne samenwerking tussen d’ann’s atelier S.T.E.P.S. en toneelvereniging De Pieterman. Ten slotte creëert en onder- houdt de NCRW de identiteit van de Nederlandstalige cultuur in Wemmel.’

 

Interesse om deel uit te maken van het bestuur van de NCRW of van stuurgroep ‘de Zandloper’?

Tijdens een infomoment op maandag 10 december om 20 uur in GC de Zandloper kom je meer te weten over de samenstelling en werking van deze raden. Iedereen is welkom!
Hoe kan je je kandidaat stellen voor het bestuur van de NCRW of stuurgroep ‘de Zandloper’?
Bezorg je kandidatuur uiterlijk op dinsdag 8 januari aan cultuurraadvoorzitter Pieter Ceuleers via ncrw@telenet.be of schriftelijk via GC de Zandloper, t.a.v. Pieter Ceuleers, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel. Je mag je kandidaat stellen
voor beide raden. Wie een bestuursfunctie in de cultuurraad ambieert, moet lid zijn van een aangesloten vereniging. Voor stuurgroep ‘de Zandloper’ is geen lidmaatschap van een vereniging vereist. Iedereen die het gemeenschapscentrum
en haar werking een warm hart toedraagt, is welkom. De verkiezing van de nieuwe bestuursleden voor de NCRW en samenstelling van stuurgroep ‘de Zandloper’ vinden plaats op maandag 21 januari om20 uur in de Zandloper.
meer info:
NCRW: Pieter Ceuleers (voorzitter), ncrw@telenet.be
Stuurgroep ‘de Zandloper’: Kristof Smet (centrumverantwoordelijke), kristof.smet@derand.be


foto:

Leden NCRW (v.l.n.r.)

> Pieter Ceuleers

> Liliane Reynaers

> Veerle Weeck

> Koen Jacobs

Leden stuurgroep ‘de Zandloper’ (v.l.n.r.)

> Frieda Hermans

> Kristel Vanderhaegen

> Guido Deschuymere

> Bert Vannieuwenhuyse